Czy warto segregować odpady?

Za każdym razem gdy produkujemy odpad stoimy przed wyborem – możemy wrzucić go do odpowiedniego pojemnika lub do odpadów zmieszanych. Część ludzi sądzi, że segregowanie odpadów nie jest warte zachodu – te osoby są w błędzie. Dzięki segregacji możliwe jest odzyskanie i ponowne przetworzenie surowców oraz oszczędzenie energii. Kilka faktów dotyczących recyklingu i segregacji powinno przekonać niedowiarków, że warto się wysilić i wyrzucić odpady do odpowiedniego pojemnika.

Warto wiedzieć, że:

 1. Posegregowane odpady nie trafiają do jednej komory w śmieciarce. Odbierają je różne śmieciarki lub jedna z przegrodami na różne typy odpadów.
 2. Ponowne wykorzystanie szklanej butelki pozwala oszczędzić energię równą zużyciu żarówki świecącej przez 4 godzin.
 3. Przetworzenie tony aluminium oszczędza środowisku 700 kg ropy naftowej.
 4. Recykling aluminium powoduje 97% mniejsze zanieczyszczenie wody i 95% mniejsze zużycie energii niż jego produkcja z rudy.
 5. Szkło i aluminium mogą być przetwarzane w nieskończoność.
 6. 35 butelek z PET 1 można wyprodukować polarową bluzę.
 7. Przetworzenie 59 kilogramów makulatury oznacza jedno uratowane drzewo.
 8. Segregowanie śmieci pomaga w ograniczeniu ilości wysypisk śmieci.
 9. Spalając jedną plastikową torbę w profesjonalnej spalarni można wytworzyć energię potrzebną do zasilenia żarówki przez 10 minut.
 10. Jeśli nie segregujesz odpadów zapłacisz dodatkową opłatę – jeśli mieszkasz w bloku i większość mieszkańców nie segreguje śmieci wszyscy mieszkańcy zapłacą więcej.
 11. Baterie, leki i elektrośmieci wyrzucone na wysypisko mogą zatruć glebę i wodę substancjami takimi jak: chlorowodór, freony, benzen, kwas siarkowy i rtęć.

Przeciętny polak produkuje rocznie 280 kg śmieci, czyli w niecałe cztery lata aż tonę odpadów. Warto ograniczyć ilość odpadów w naszych domach robiąc rozsądne zakupy i unikając niepotrzebnych opakowań. Jeśli posegregujemy nasze śmieci mniej z nich skończy na wysypisku zatruwając środowisko.

Źródło: http://naszesmieci.mos.gov.pl

Dodaj komentarz